ระบบจัดการข้อมูล

ไฟล์ลำดับที่ 31 

ระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบ dropdownlist สามารถนำข้อมูลมาแสดงได้อย่างหลากหลาย เช่น แสดงข้อมูลWebapp ด้วย Iframe ใส่ รูปภาพ ,Youtube ,Website{alertSuccess}

 

{fullWidth}

ติดต่อสอบถามปัญหาได้เลยครับ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า