เกี่ยวกับเรา

         Exmablogุ64 สร้างขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้สำหรับการ Zoom ของ สำนักตักศิลา เรื่อง ระบบสอบปลายภาค วัตถุประสงค์เพื่อนำไฟล์ในการอบรม มาจัดเก็บให้ผู้เข้ารับการอบรมดาวน์โหลดได้สะดวก และเพื่อดูตัวอย่างงานที่ใช้ในการอบรม

         หลังจากนั้นจึงนำงานอื่นๆ มาจัดเก็บเพื่อนำไว้ใช้ในงานของตนเอง งานบางชิ้น เป็นงานที่สร้างขึ้นเองจากการศึกษาข้อมูล เรียนรู้ในการ Zoom และการเรียนรู้จากท่าน ครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อ รวมถึงอาจารย์อีกหลายท่านที่มาแชร์ประสบการณ์การ Zoom ซึ่งจัดขึ้นโดย ครูสมพงษ์ โพคาศรี  

       กรณีที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ เนื่องจากบางไฟล์เป็นลิขสิทธิ์ของท่าน ครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อ ซึ่งโค้ดอยู่ในกลุ่ม VIP ของท่าน ก็ต้องขออภัย 

      หากท่านต้องการไฟล์ใดเป็นพิเศษขอให้แอดไลน์ และพูดคุยกันเป็นการส่วนตัว เนื่องจากบางไฟล์ผมได้พัฒนาขึ้นเองจากการรวบรวมงานของอาจารย์หลายๆ ท่าน นำมาปรับเปลี่ยนเพื่อนำไปใช้กับงานของตนเอง มิได้แจก

        ขอขอบคุณอาจารย์ ทุกท่านที่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับงานในหน้าที่ของตนเอง และบางส่วนก็เพื่อแบ่งปัน ให้ท่านที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมผลงาน หากท่านนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง 

https://line.me/ti/p/~@587yhhza


{fullWidth}

ติดต่อสอบถามปัญหาได้เลยครับ

แสดงความคิดเห็น (0)