กำลังแสดงโพสต์จาก 2021

Form Upload

{getButton} $text={ขอรับไฟล์} $icon={share} $color={green} แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ครบทุก Input สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการสร้างแ…

CRUD DataTable V.3

ระบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง วิธีใช้ คลิกแก้ไข เพื่อแก้ไขข้อมูล คลิกที่ถังขยะ ลบข้อมูล  เพิ่มข้อมูลนักเรียนที่แถบเมนู โค้ดอยู่ใต้คล…

CRUD DataTable V.2

{getButton} $text={Contact} $icon={info} $color={red} {fullWidth}

ระบบค้นหา แสดงผล DataTable

{fullWidth} ไฟล์ลำดับที่ 4-5 เครดิต ครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อ ระบบค้นหาข้อมูล แสดงผลแบบ DataTable  รหัสทดสอบค้นหา แบบ 1 ช่อง ค้น…

CRUD DataTable

ไฟล์ลำดับที่ 6 {fullWidth}         ระบบ CRUD

ระบบ Login+ DataTable เป็นรายบุคคล

{fullWidth} ไฟล์ลำดับที่ 2.1, 2.2 ระบบ Login Credit ครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อ  **แสดงผลด้วย DataTable เป็นรายบุคคล** ทดสอบเข้าระบบ…

ระบบ Login+iframe

ไฟล์ลำดับที่ 24 {fullWidth} Code อยู่ใต้คลิป นำมาตกแต่งด้วย Bootstrap 5 โดยข้อมูลที่จะแสดง ผลหลัง Login จะต้องนำใส่ด้วยการฝั…

ระบบ Login+SearchDataTable

{fullWidth} Code อยู่ใต้คลิปจากต่างประเทศ นำมาดัดแปลงและตกแต่งด้วย Bootstrap 5 ทดสอบเข้าระบบด้วยการลงทะเบียน หรือใช้ ชื่อผู้ใช…

CRUD

{fullWidth} ระบบนี้อยู่ในห้อง VIP ครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อ ระบบ Login อยู่ในห้อง VIP ครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อ ระบบ CRUD จากครู…

Dropdown Autocomplete 3 Level

ไฟล์ลำดับที่ 8-9 {getButton} $text={ติดต่อเรา} $icon={link} $color={red} {fullWidth}

ระบบค้นหา+การแสดงผลแบบ DataTable

ไม่แจกโค้ด ให้ฝึกทำตามคลิปวิดีโอที่ครูอภิวัฒน์บรรยาย    ระบบจะค้นหาในคอลัมภ์ที่กำหนด ซึ่งข้อมูลจะต้องตรงกันทุกตัว เมื่อค้นหาพบข้…

ระบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง

ไฟล์ลำดับที่ 28 ต้นแบบโดยอาจารย์เก๋ แบบฟอร์มและการรีเฟรชหน้าโดย ครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อ วิธีการใช้งาน เมื่อพิมพ์เลขบัตร 13 หลัก…

Autocomplete V.2

ไฟล์ลำดับที่ 10 ต้นแบบโดยอาจารย์เก๋ วิธีการใช้งาน เมื่อพิมพ์เลขบัตร 13 หลักที่ช่องแรก ข้อมูลต่างๆ   จะแสดงขึ้นมาเองอัตโนมัติในช่…

Form+Datatable

{getButton} $text={สมัครสมาชิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์} $icon={info} $color={red}   ไฟล์ลำดับที่ 11,27 {fullWidth}

Formsimple

ไฟล์ลำดับที่ 12 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วจะมี Sweetaleart2  แสดงขึ้นมาพร้อมชื่อผู้กรอกข้อมูล  และเมื่อกดปุ่ม…

Autocomplete

ไฟล์ลำดับที่ 13 {getButton} $text={ติดต่อเรา} $icon={link} $color={red} {fullWidth}

Datatable

ไฟล์ลำดับที่ 30 {getButton} $text={ติดต่อเรา} $icon={link} $color={red} {fullWidth}

ระบบ Login

ชื่อผู้ใช้  test    รหัสผ่าน 1234 โค้ดอยู่ในกลุ่ม VIP ครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อ ***ไม่ได้แจก*** คลิกเข้ากลุ่ม VIP ครูอภิวัฒน์   …

ระบบจัดการข้อมูล

ไฟล์ลำดับที่ 31   ระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบ dropdownlist สามารถนำข้อมูลมาแสดงได้อย่างหลากหลาย เช่น แสดงข้อมูลWebapp ด้วย Iframe …

Dropdown 3 ระดับ

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 3 ระดับ และมีช่องสำหรับกรอก ข้อความเพื่อบันทึกลง Sheet    วิดีโอต้นฉบับสำหรับฝึกทำด้านล่าง มีทั้งหมด 5 Part…

ระบบค้นหา 2 เงื่อนไข

ระบบค้นหาข้อมูล 2 เงื่อนไข        รูปแบบที่ 1   ตามตัวอย่างใช้ชื่อและคะแนนในการค้นหา ดึงข้อมูลจากคอลัมภ์ชื่อและคะแน…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา