ระบบ Login+ DataTable เป็นรายบุคคล

{fullWidth}

ไฟล์ลำดับที่ 2.1, 2.2

ระบบ Login Credit ครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อ 

**แสดงผลด้วย DataTable เป็นรายบุคคล**

ทดสอบเข้าระบบ 
ชื่อผู้ใช้ test  รหัสผ่าน 1234
ชื่อผู้ใช้ test2  รหัสผ่าน 1234
ชื่อผู้ใช้ test6  รหัสผ่าน 1234

ติดต่อสอบถามปัญหาได้เลยครับ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า