ระบบค้นหา แสดงผล DataTable

{fullWidth}

ไฟล์ลำดับที่ 4-5

เครดิต ครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อ
ระบบค้นหาข้อมูล แสดงผลแบบ DataTable 
รหัสทดสอบค้นหา แบบ 1 ช่อง ค้นหา ด้วย 1111 หรือ 2222
แบบ 2 ช่อง ค้นหาด้วย เลขประชาชน 1111 เลขประจำตัว 1002  

ระบบค้นหา 2 ช่อง ปรับจาก DataArray

ติดต่อสอบถามปัญหาได้เลยครับ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า