ระบบค้นหา 2 เงื่อนไข

             ระบบค้นหาข้อมูล 2 เงื่อนไข 

     รูปแบบที่ 1  ตามตัวอย่างใช้ชื่อและคะแนนในการค้นหา ดึงข้อมูลจากคอลัมภ์ชื่อและคะแนนเพื่อค้นหาข้อมูลตามต้องการ เช่นชื่อเดียวกัน แต่สอบได้คะแนนไม่เท่ากัน ก็สามารถแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันได้{alertSuccess}

แบบเลือกข้อมูล Select2 สามารถพิมพ์ค้นหาข้อมูลได้ในช่อง select{alertSuccess}

          
 รูปแบบที่ 2 วิธีการค้นหาด้วยการพิมพ์ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เมื่อกดค้นหา ข้อมูลตรงกัน จึงจะแสดงตาราง ตามตัวอย่าง{alertSuccess}

รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่านสำหรับทดสอบ   ชื่อผู้ใช้   aaaa    รหัสผ่าน  1111  หรือ  ชื่อผู้ใช้   bbbb    รหัสผ่าน  2222{alertInfo}

ติดต่อสอบถามปัญหาได้เลยครับ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า